Szkoła Podstawowa Nr 132 - Tyniec.eu

Reklamy
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła Podstawowa Nr 132


UDZIAŁ W PROGRAMACH
 •   Trzymaj Formę
 •   Szklanka mleka
 •   Owoce w szkole
 •   Sieć szkół promujących zdrowie

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 •  Wysokie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (8 i 9 stanina)
 •  Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych
 •  Sukcesy w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych oraz międzyszkolnych zawodach sportowych

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI INSTYTUCJAMI
 • Opactwem Ojców Benedyktynów
 • Biblioteką Publiczną
 • Tynieckim Klubem Kultury
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3
 • KS Tyniec


MISJA I WIZJA SZKOŁY
jest szkołą bezpieczną, nowoczesną i kameralną.

Naszym głównym celem jest wszechstronny rozwój ucznia osiągnięty przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Szkoła zapewnia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w życiu społecznym, samodzielności w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym 
i społecznym.

Celem naszym jest kreowanie postaw twórczych, ekologicznych, dążących do własnego rozwoju intelektualnego, uczenie szacunku do tradycji i historii 
oraz wrażliwości na potrzeby innych.

OFERTA SZKOŁY
• Zajęcia na jedną zmianę w mało licznych klasach
• Początek lekcji – godzina 8:00
• Świetlica szkolna czynna od 7:00 i od zakończenia     lekcji do godziny 17:00
• Obiady w stołówce szkolnej przygotowywane przez tynieckie przedszkole
• Nowoczesna w pełni wyposażona sala gimnastyczna
• Tablice interaktywne w każdej sali
• Unijna pracownia komputerowa
• Biblioteka szkolna
• Plac zabaw i miejsce zabaw
• Opieka pedagoga szkolnego
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

PRACA NAD WARTOŚCIAMI GŁOSZONYMI PRZEZ
ŚW. BENEDYKTA Z NURSJI
• Odpowiedzialność
• Szacunek do siebie
• Twórcze działanie
• Dobre stosunki z innymi
• Wytrwałość w dążeniu do celu
• Postawa bycia w prawdzie


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego