Połozenie geograficzne - Tyniec.eu

Reklamy
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Połozenie geograficzne

<<<
     Ta jedna z najpiękniej usytuowanych części Krakowa znajduje się w odległości  9 - 13 km na południowy - zachód od centrum miasta.
        Tyniec jest położony malowniczo na prawym brzegu Wisły, wśród licznych wapiennych jurajskich wzniesień  zwanych Wzgórzami  Tynieckimi, które stanowią najbardziej na południe wysuniętą partię Wzgórz Krakowskich. Warto w tym miejscu wymienić nazwy kilku tynieckich wzniesień: Góra Klasztorna zwana także Zamkową (233 m npm), Winnica (250 m npm) Bogucianka (270 m npm), Grodzisko (280 m npm), Kozubica (282 m npm), Ostra Góra (284 m npm) oraz najwyższe Wielogóra (293 m npm).
         W pobliżu Tyńca oba brzegi Wisły zbliżają się do siebie tworząc urokliwy przełom, zwany często Bramą Tyniecką. 
      Ogromne urozmaicenie krajobrazu, wzgórza, rzeka, pobliskie lasy oraz wspaniałe zabytki sakralne czynią z Tyńca miejsce niezwykle atrakcyjne zarówno dla  turystów, jak i pielgrzymów, ale także dla samych mieszkańców Krakowa. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w 1957 roku na obszarze północno - wschodniej części Wzgórz Tynieckich został utworzony rezerwat stepowy „Skołczanka”.
      Po wielu latach starań  o objęcie ochroną całego obszaru Wzgórz Tynieckich, w 1981 roku powstał Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy, który swym zasięgiem obejmuje teren wspomnianych  wzgórz wraz z osiedlem Tyniec i okolicą.
      Od wieków północną i zachodnią granicę Tyńca wytycza rzeka Wisła, od  zachodu miejscowość graniczy ze Ściejowicami, od północy z  Piekarami. Natomiast od północnego – wschodu  z Kostrzem, od wschodu z Skotnikami, od południowego - wschodu z  Sidziną, od południa z Samborkiem (od początku lat 50 - tych XX wieku Skawiną). Osada tyniecka była położona przy dawnym trakcie handlowym, który prowadził  z Krakowa przez Oświęcim na Morawy i do Czech.
       W Tyńcu przez wiele setek lat funkcjonowała  naturalna przeprawa przez Wisłę.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego