Opactwo współcześnie - Tyniec.eu

Reklamy
Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Opactwo współcześnie

<<<
 
Ostatnie ćwierćwiecze dziejów Tyńca można by nazwać czasami szeroko zakrojonej odbudowy. Zasługą opata Kazimierza Janickiego (1977 – 1985), następcy o. Placyda Galińskiego, było podjęcie w latach 80-tych XX wieku odbudowy prawie połowy zabudowań klasztoru, które dotąd pozostawały w ruinie.
 
Zrekonstruowano w całości skrzydło środkowe oraz w większości zachodnie dzięki temu krużganek ponownie obiega jak dawniej symboliczny ogródek (wirydarz) 
w środku.
 
W 1989 celebrowano jubileusz 50-lecia powrotu benedyktynów do Tyńca.
Powojenne półwiecze zaowocowało odnową nie tylko w aspekcie materialnym, lecz także personalnym. Benedyktyni zaznaczyli swą obecność także poza murami Tyńca włączając się w szereg prac na rzecz Kościoła w Polsce, jak choćby w opracowanie przekładu posoborowych ksiąg liturgicznych, co było dziełem o. Franciszka Małaczyńskiego oraz redakcję przekładu Pisma Świętego tzw. Biblii Tysiąclecia (V wydanie w 2000), pod kierunkiem o. Augustyna Jankowskiego (opata w latach 1985 – 1993). Rozpoczęto także, jeszcze w latach 80-tych, popularyzowanie tradycji i duchowości monastycznej, drukując w ramach serii wydawniczej „z mniszkiem” szereg opracowań autorów polskich i przekładów z języków obcych. Dzieło to kontynuuje od 1990 Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, by wspomnieć tylko serie „Źródła monastyczne” 
czy „Z tradycji mniszej”, które zdobyły już sobie trwałe uznanie.

Dalszą odbudowę budynków klasztornych podjął o. opat Adam Kozłowski (1993 – 2001). Tym razem pracami objęto budynek dawnej biblioteki zamykający od południa dziedziniec klasztorny. Następnie także wymieniono dachy nad pozostałymi częściami klasztoru, przeprowadzono generalny remont wnętrza kościoła przywracając po przeszło trzydziestu latach barokową ambonę. Ważnymi wydarzeniami w życiu wspólnoty były: kapituła generalna kongregacji benedyktyńskiej Zwiastowania we wrześniu 1996, do której przynależy Tyniec, i która zgromadziła przedstawicieli wspólnot benedyktyńskich z czterech kontynentów zrzeszonych w ramach tej kongregacji. Było to o tyle istotne wydarzenie, że przed 1989 takie kontakty były możliwe tylko w ograniczonym stopniu. W maju 1998 odbyło się w Tyńcu spotkanie międzynarodowej grupy „z Chevetogne” łączącej przedstawicieli świata monastycznego, (łacińskiego i prawosławnego) oraz świeckich zaangażowanych w ruch ekumeniczny.

W sierpniu 2002 opactwo odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Było to ostatnie miejsce w Polsce, które nawiedził papież. Wspomina o tym wydarzeniu pamiątkowa tablica umieszczona w bramie klasztoru.

Trzeba też wspomnieć o rozwoju personalnym; gdy tuż po wojnie mnichów było 12, to w 2006 jest ich 37 
(i 7 nowicjuszy). Przybyły też dwie nowe fundacje: w 1987 powstał klasztor w Biskupowie koło Nysy, a w 2003 na Słowacji.
Wspomniane prace były kontynuowane przez kolejnych opatów: o. Marka Szeligę (2001 – 2005) 
i opata o. Bernarda Sawickiego (od 2005).

Najważniejszymi zadaniami, które obecnie stoją przed wspólnotą są wychowanie młodego pokolenia, promowanie duchowości monastycznej, prowadzenie rekolekcji w klasztornym domu gości, opieka nad parafią tyniecką oraz obsługa coraz liczniej odwiedzających opactwo turystów. W tym celu otwarto w obecnym roku małą restaurację, kawiarnię oraz rozpoczęto pracę nad opracowaniem ścieżki turystycznej mającej na celu syntetyczne ukazanie dziedzictwa kultury, życia mniszego i dziejów Tyńca. Całość ma zostać wkomponowana 
w piękny okoliczny krajobraz.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego